מחלקות

מחלקת חשמל רכב

מחלקת דיאגנוזה – איתור תקלות באמצעות מחשב

מחלקת מכונאות רכב – טיפולים שוטפים וטיפול בתקלות

מחלקת שירות לקוחות

מחלקת מבנה – פחחות וצבע